Termeni de Utilizare

Jurio.ro

Acest set de Termeni si Conditii de utilizare reflecta modul in care Jurio.ro isi desfasoara activitatea si va informeaza cu privire la termenii si conditiile contractuale atunci cand solicitati o consultanta juridica prin intermediul Jurio.ro.

Este important sa cititi si sa intelegeri termenii, deoarece trebuie sa ii acceptati ca sa beneficiati de serviciile noastre juridice. Numai prin acceptarea Termenilor si Conditiilor de utilizare aveti posibilitatea de a efectua o programare pentru o consultanta juridica.

Jurio.ro este o platforma digitala prin intermediul careia are loc interactiunea avocat – client, detinuta de Cabinet de Avocat “Claudia Chirita”, cu sediul in  Bucuresti, Bd. Ion Mihalache 81, Bl. A15, Sc. 1, Ap. 14, Sector 1, CUI 28503010, e-mail office-at-jurio.ro, tel. 0755 154 444.


1.         Serviciile juridice oferite pe Jurio.ro

Serviciile oferite prin intermediul platformei Jurio.ro sunt servicii de consultanta juridica (i) ce pot fi solicitate de orice persoana fizica, cu varsta peste 16 ani, sau persoana juridica romana sau straina (ii) ce sunt prestate de un avocat definitiv inscris in Tabloul Avocatilor din Romania, precum si formele de exercitare a profesiei de Avocat reglementate de Legea 51/1995, privind exercitarea profesiei de avocat, titular. Serviciile legale se circumscriu domeniilor de activitate in care sunt specializati avocatii, respectiv dreptul familiei, drept succesoral (mosteniri) sau drept civil.

Potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, serviciile juridice prestate de avocat se circumscriu unei obligatiide diligenta (sau de mijloace) si nu unei obligatii de rezultat. Prin obligatia de diligenta, avocatul se obliga sa depuna toate eforturile sale pentru atingerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la insusi rezultatul respectiv.


2.       Consultanta juridica

Consultanta juridica se obtine pe baza de programare (denumita si Comanda), prin completarea unui formular. Completarea formularului necesita introducerea de date cu caracter personal astfel incat va rugam sa consultati Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor colectate prin intermediul accesarii serviciului de consultanta.

Consultanta juridica are loc telefonic sau online, audio sau video, prin intrmediul aplicatiilor Skype, WhatsApp, Zoom sau alte mijloace de comunicare la distanta care permit o comunicare eficienta si in timp real intre avocat si client.

Consultanta juridica implica achitarea unui onorariu fix de 100 lei pentru o durata de 20 minute. Consultanta online insemna exclusiv discutii intre avocat si client, nu include studiu de documente, redactare sau rectificare de documente. Orice serviciu aditional presupune un onorariu aditional.

Pentru a obtine consultanta juridica online se vor parcurge urmatorii pasi:

Pasul 1 - completati formularul cu nume, prenume, numar de telefon si adresa de e-mail, selectand ziua si ora consultantei, modalitatea de comunicare (skype, whatsapp, zoom sau telefon), prezentand pe scurt problema dumneavoastra. De asemenea, trebuie sa cititi termenii si conditiile, precum si politica de confidentialitate, iar ulterior sa bifati casuta corespunzatoare prin care va dati acordul cu acest continut pentru a trece la pasul urmator.

Pasul 2 – Efectuarea platii Consultantei Online care se poate face doar cu cardul, prin intermediul serviciul securizat Mobilpay.  

Pasul 3 – Confirmarea Consultantei Online prin comunicaarea unui e-mail de confirmare a Consultantei Online ce cuprinde detaliat coordonatele consultantei si informarea privind angajamentul contractului de asistenta juridica.

Pasul 4  - Consultanta juridica efectiva cand avocatul va contacteaza, la data si ora convenita, prin modalitatea aleasa.


3.       Onorariul

Toate serviciile juridice sunt contra cost si nu se ofera servicii juridice gratuite, de niciun fel. Daca doriti consultanta juridica gratuita va recomandam sa apelati la avocatii pusi la dispozitie de catre Baroul Bucuresti sau altele din tara.

Plata onorariului se efectueaza in lei, cu cardul bancar, prin intermediul serviciului MobilPay Plata si se realizeaza integral inainte de prestarea serviciilor juridice de consultanta online. Plata este completa si validata odata cu primirea e-mail-ului de confirmare a Comenzii. Daca efectuati plata si nu primiti nicio confirmare a comenzii va rugam sa ne contactati la office-at-jurio.ro sau tel 0755 154 444.

Factura de plata este emisa de avocat si transmisa pe e-mail, in termen de 2 zile dupa prestarea serviciului de consultanta juridica online. Onorariile sunt afisate pe site si acestea nu se vor modifica dupa efectuarea unei programari.

Restituirea platii onorariului se poate realiza atunci cand Clientul face o cerere de restituire, in urmatoarele situatii:

 • Este incident un caz de Anulare a Comenzii;
 • Consultanta juridica nu a fost prestata de avocat, din culpa sa, caz in care Clientul este notificat inainte de ora stabilita pentru initierea consultantei online, acesta avand si posibilitatea de a conveni cu avocatul amanarea consultantei online pentru o data ulterioara, in termen de 45 de zile;
 • Clientul retrage Comanda in decurs de maxim 1 ora dupa efectuarea programarii, in situatia programarii Consultantei Online pentru aceeasi zi;
 • Clientul retrage Comanda cu cel putin 24 de ore, inainte de ora stabilita pentru Consultanta Online, in situatia in care Comanda a fost efectuata cu minim 24 ore inainte;
 • Clientul trimite informatii incomplete si/sau eronate prin formularul de programare, ce reprezinta elemente insuficiente de natura sa contureze o cazuistica legala/problema de natura legala, la intrebarile formulate incorect sau neinteligibil;
 • Clientul sesizeaza avocatul cu o problema complexa care necesita un studiu aprofundat, la care nu se poate raspunde in termenul solicitat de client. In acest caz Clientul va fi informat intr-un termen rezonabil.
 • Avocatul isi rezerva dreptul de a refuza prestarea serviciilor in scopuri ilicite si imorale. In cazul in care Avocatul considera ca solicitarea serviciilor juridice poate avea un scop imoral sau ilicit, acesta il va informa pe Client despre refuzul de a presta serviciile solicitate.

Anularea unei comenzi, atrage dupa sine, restituirea integrala a onorariului achitata si are loc in urmatoarele cazuri:

 • Tranzactia nu a fost validata de catre MobilPay;
 • Tranzactia nu a fost acceptata de catre banca emitenta a cardului Clientului;
 • Clientul nu a efectuat integral Comanda, aceasta nefiind complet si corect accesata;
 • Jurio apreciaza ca prin accesarea platformei online si plasarea Comenzii, Clientul urmareste un scop illicit, imoral sau poate cauza orice fel de prejudicii catre Jurio;
 • Termenii si conditiile prezente nu sunt respectate;
 • Consultanta online nu poate fi onorata din motive independente de vointa unui avocat, cum ar fi evenimentele de forta majora, epidemii/pandemii, incendii, explozii, razboaie, acte de terorism, etc.

Clientul poate retrage o comanda si are dreptul la restituirea onorariului in urmatoarele situatii:

 • In decurs de maxim 1 ora dupa efectuarea programarii, in situatia programarii consultantei pentru aceeasi zi;
 • cu cel putin 12 de ore, inainte de ora stabilita pentru consultanta, in situatia in care Comanda a fost efectuata cu minim 24 ore inainte.

In cazul nerespectarii conditiilor de exercitare a dreptului de retragere a Comenzii, Clientul nu are dreptul la restituirea onorariului achitat.

In materia contractelor de prestari servicii, incheiate la distanta, potrivit legislatiei ce reglementeaza contractele incheiate la distanta, nu se asigura dreptul de retragere, dupa prestarea serviciilor, daca executarea a inceput cu acordul prealabil expres al Clientuluisi dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul caisi va pierde dreptul la retragere, dupa executarea completa a Contractului de catre Prestator.


4.        Prestarea serviciului juridic de Consultanta Online

Clientul va beneficia de consultanta juridica online, pentru intreaga perioada de timp pentru care a achitat onorariul.

Pe parcursul consultantei juridice, avocatul va fi la dispozitia Clientului si va oferi informatii de natura juridica, in sensul ca se ofera raspunsuri la intrebarile adresate avocatilor, atat prin intermediul formularului de Comanda, cat si a celor adresate pe durata Consultantei online; se emit opinii, recomandari si solutii in legatura cu problema juridica ce face obiectul consultantei online.

Avocatii Jurio isi rezerva dreptul de a nu raspunde la solicitarile care nu sunt complete si/sau care nu contin suficiente elemente de natura, care sa contureze cazuistica sesizata, la intrebarile formulate incorect sau neinteligibil.

Daca se intrerupeo Consultanta Online, din motive tehnice independente de vointa partilor si nu poate fi reluata comunicarea in 10 minute, clientul are dreptul de a obtine reprogramarea consultantei online, in aceleasi conditii, pentru restul de timp ramas neconsumat, la acelasi avocat, in termen de 45 zile.

Daca avocatul intarzie initierea consultantei online,maxim 10 minute, consultanta se prelungeste automat cu minutele corespunzatoare intarzierii. Daca se depasesc 10 minute, consultanta online se reprogrameaza cu acordul Clientului sau se restituie onorariul achitat la cererea Clientului.

Daca Clientul raspunde la apelul avocatului pentru inietierea Consultantei Online, cu o intarziere de maxim 10 minute de la ora programata, consultanta se prelungeste automat cu minutele corespunzatoare intarzierii. Daca se depasesc 10 minute de intarziere, consultanta online se poate reprograma in functie de disponibilitatea avocatului, dar in niciun caz onorariul nu se restituie.

De asemenea, avocatul isi rezerva dreptul de a nu raspunde problemelor noisesizate pe durata Consultantei Online, care necesita un studiu aprofundat si la care nu se poate raspunde in termenul solicitat de client. In toate aceste situatii, daca nu se va raspunde, avocatul poate, dar fara a avea obligatia, de a raspunde ulterior printr-un e-mail, ce va completa informatiile netrasmise in timpul consultantei.

Daca o consultanta online dureaza mai putin decat durata pentru care Clientul a platit si aceasta se incheie cu acordul Clientului, nu se restituie nicio suma Clientului ca reprezentand valoarea timpului de consultanta neprestata. Onorariul nu este divizibil.

Daca o consultanta online depaseste durata achitata de catre client, cu acordul clientului, caruia i se va comunica onorariul suplimentar si in masura disponibilitatii timpului avocatului, se va continua consultanta si se va emite factura separata.

Avocatul isi rezerva dreptul de a inceta consultanta inceputa sau de a refuza o consultanta neinceputa, in situatia in care consultanta online nu se desfasoara intr-un cadru civilizat, Clientul arata un comportament contrar bunelor moravuri, o comunicare necorespunzatoare, prin care aduce ofense ori injurii avocatului, clientul neavand dreptul sa ceara restituirea onorariului achitat.

Raspunsurile oferite de avocat trebuie sa fie pe intelesul clientului, astfel incat sa poata intelege din punct de vedere juridic problema sesizata, cat si raspunsurile ori recomandarile avocatului. Avocatul poate face referinte la acte normative si jurisprudentiale, intotdeauna inteligibile, chiar si de catre cei care nu sunt tehnicieni juridici, atenti sa sugereze solutii practice si strategii concrete de adoptat pentru solutionarea cazului propus.

Informatii comunicate, precum si orice date sensibile transmise prin intermediul site-ului www.jurio.ro, sunt confidentiale, reglementate de secretul profesional si vor fi tratate in conformitate cu legislatia de confidentialitate.


5.         Contractul de asistenta juridica

Prin acceptarea termenilor si conditiilor mentionati mai sus, clientul accepta oferta de prestare a serviciilor juridice de Consultanta Online asa cum ele sunt afisate pe site, si este de acord cu incheierea contractului de asistenta juridica la distanta, avand ca obiect prestarea serviciilor de consultanta juridica de Consultanta Online, astfel cum au fost solicitate de client. Data contractului de asistenta juridica este reprezentata de data confirmarii consultantei online comunicata pe mail clientului la adresa indicata in formularul de programare. Numarul contractului de asistenta juridica incheiat este numarul din contractul de asistenta juridica  emis de catre barou avocatului care presteaza serviciul de consultanta juridica.

Prezentul contract de asistenta juridica este in conformitate cu prevederile legii si ale Statutului profesiei de avocat, titlu executoriu, cu privire la sumele datorate de client, cu titlu de onorariu si cheltuieli aferente. Raporturile dintre parti nu pot fi dovedite decat cu prezentul contract de asistenta juridica si/sau in conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat. Fata de terti, dovada prezentului contract de asistenta juridica se face prin imputernicire avocatiala. Prezentul contract de asistenta juridica nu poate fi adus la cunostinta tertilor, decat cu acordul expres al Partilor. Clientul atesta exactitatea si sinceritatea informatiilor pe care le furnizeaza Prestatorului si isi exprima acordul ca demersurile facute de Prestator sa fie conforme informatiilor pe care le-a furnizat. Prezentului contract de asistenta juridica i se aplica dispozitiile Legii nr.51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare ale Statutului profesiei de avocat. Desfiintarea prezentului contract de asistenta juridica, indiferent de motiv, nu are efect asupra drepturilor dobandite de oricare dintre Parti, pana la data desfiintarii. Toate litigiile privitoare la nasterea, modificarea, stingerea si interpretarea prezentului contract de asistenta juridica sunt supuse regulilor de arbitraj prevazute de lege si Statutul profesiei de avocat.


6.       Proprietate Intelectuala

Continutul Site-ului, grafica, cu toate informatiile disponibile si elementele care il compun (inclusiv, dar fara a se limita la fotografii, imagini, logo-uri, nume domeniu, nume companii) care sunt vizualizate sau accesate in orice modalitate pe site, sunt si raman in proprietatea exclusiva Jurio si a partenilor sai.

Este interzis oricarui utilizator de a reproduce, distribui, utiliza in orice mod continutul site-ului, fara acordul scris Jurio. Articolele de orice natura publicate pe site de catre sunt in proprietatea deplina si exclusiva Jurio.

Incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala atrage dupa sine raspunderea penala si/sau civila precum si acoperirea prejudiciului cauzat, conform legii.

Ne rezervam dreptul de a efectua modificari asupra continutului termeni si conditii, fara a notifica utilizatorii site-ului.

Va multumim pentru interesul acordat serviciilor noastre! 

Echipa jurio.ro

Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, Jurio.ro folosește module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Află în secțiunea Despre Cookies mai multe despre cookie-uri, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului.

Accept

Întâmpinați o problemă de natură juridică și aveți nevoie de sfatul unui avocat bun?

Programează 20 min - 100 Lei Consultanță Juridică